Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.03.2009 20:54 - Защо рухна социализма?! Най точната причина се казва...
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 1905 Коментари: 4 Гласове:
0

Последна промяна: 12.03.2009 21:43


Грешката на системата тогава бе, че третираше и възрастните по същия начин - като деца и не само: смяташе, че знае по-добре от тях какво им е необходимо. И така постепенно, по време на тийнейджърството (което тогава наричаха юношество) липсата на свобода превръщаше тия будни, любознателни, културни деца в излети по калъп, в неактивни възрастни, свикнали да си налягат парцалите и да не си надигат много главата, щото иначе системата си имаше механизми да ги смаже - а здраво общество и развиваща се икономика, каквото и да ме убеждава murk, от смачкани духовно хора не може да се град А то се срути?!!  Вникавай!  Защото това да ни смятат за деца конкретно се изрази  в следното: Ето най смазващото системата  средство- насилие върху творчеството, обезличаване на интелекта. Не само с това, че спезиалистите вземаха 1/3 от заплатата на работнк без образование.  Инженерно техничските кадри не бяха зад  желязната завеса, а извън света!
   Първият  патентен закон е издаден 1623 г в Англия, затова и тя е първата индустриална държава, простряла се чрез техническите новости над всички континенти
Патентът преобърна света. Всеки човек стига толкова далеч, колкото далеч са стигали мечтите му а човечеството-според мечти на изобретателите му. Класирайки постижения на човечеството по важност поставям на първо място в правото, създаващо държавата.  Законът, направил буржоазната държава е патентния -голямо постижение на човечеството-  неподозиран тласък на икономиката, основана на интелектуалния продукт, съзидание на мисълта, едиствена правеща човека равен Богу!  Патентът преобърна света, направи стока продукта на ума- техническото творчество. На пазара излиза нова, коренно различна собственост- интелектуалната(ИС)
Възможността за творчество не е  превилегиия, а  свободата на мисълта! На новатора се дават не пари от държаавата за изобретеното, а срещу такса право- патент, само той да ползува определен срок техническото решение, като монополист, по  определена от него цена,  за да печели.Така и днес всеки има право да получи патент за изобретението си ,да го продава без конкуренция! Това е единствен
случай- позволен монопол при пазарна  икономика. Точно това даде невероятен тласък на прогреса. От тази дата насам се изобрети най голямата част от днешната цивилизация. Създаде се модерната епоха, въпреки : войни, насилие, светът,     прогресира,
 чрез техниката, създадена на базата на новата наука, изобретателността на човешкия гений!  Успоредно с това се променя и управлението, базирано на демокрация-осигуряваща  равнопоставеност пред закона на всички в държавата. Понятието икономика идва от гръцки-”иконом”означавало умение да се ръководи успешно стопанство. Патентоването на постижения се превръща в лоста, който повдигна домашната икономика,манифактурата,до висота на индустрия до роене  иницииране на постижения -,до състоянието на днешната цивилизация
Няма такова понятие световен патент!
То противоречи на същността,на смисъла и задачите му!  Ако има нещо световно в патента,  е изискването за абсоютна световна новост, независимо от кое
патентно ведомство се издава, независимо, за каква територив от световния глобус има валидност.
Патентът е документ, за закрила на техническо постижение на територията на държавата, от чието ведомство е издаден. Подобно на виза, но в случая се дава на автора за техниката и е в сила само за тази държава-няма световен патент! А световна патентна система- Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) една от оргазациите на ООН е с начало Парижка конференция от 1883 г. Ние се присъединяваме 1921г. по сила на Ньойския договор
Страните от ЕС имат хармонизирани патентни закони. Членките на СОИС, пазят приоритет за патенти на авторите , притежаващи патент в една от тях. За издаване и поддържане на патентите се плащат такси. Патентът дава неоспорим монопол на изобретателя-ето как: Патентът дава абсолютното право да се произвежда или търгува техническото постижение, предмет на патента в определен от закона срок(15-20 години)  Този начин ако се върнем на часовниците на Ханс и Тео, само патенто притежателя на будилник Ханс ще може да го произвежда. Да печели двойно за часовник. Все пак ако Тео не може да задоволи пазара може да даде лицензия(разрешение) чрез договор затова ще плати еднократна сума и такава,за количество. Нищо не е логично,докато не се превърне в реално техническо средство, годно за употреба. Патентът- документ за закрила изобретение, интелектуалната собственост, продукт на мисълта. Превърна техническите новости в стока,  в средство за печалба. Изобретателя може да го продава.  Това подтикна главите към мислене, надпревара във всички области на техниката. Благодарение на това, от своя страна, учените имат нови средства, правят  открития. Изобретателите прилагат в практиката и науките се развиват толкова, че вече е невъзможно да ги изброим, а още по малко отделен човек да разбере предмета на всяка една от тях.  Едно е безспорно: повсеместното налагане на патентните закони слага началото си индустриалното производство. Вече никое общество нататък  икой не може да го пренебрегва. Да, ама Не!  Точно това се направи в страните на социализма. Замениха патента с авторско свидетелство.
Грешки,допуснати при социализма
За какво става дума? Още при формиране на съветската държава 1917 г.Ленин с декрет отменя патента и го заменя с авторско свидетелство. Цел вземане монопол от изобретателя, превръщане постижението му в общодържавно, при което всеки го ползува. Няма лицензии, няма нужда другото предприятие да влага средства за иновации от принуда да заобиколи със свое по високо ниво постижение. Престава да бъде стока на пазара най мощно средство- техническото постижение двиател на прогреса, продукта на ума! Творчеството е способност на субектите , по точно на човешката мисъл-най мощната сила за преобразяване без да спре прогреса. Тоталитаризмът слезе от този влак. Срина патента, обезличи творчеството и от човешка инициатива го превръща в държавна директива.   Ленин разбирайки грешката връща патентите. Сталин възстановява авторското
свидетелство. Наложено у нас в Чехия, Монголия Виетнам, Алжир, Китай-като постижение на гения на Ленин в същност- късогледо пренебрегване свободата на мисълта!  Затова в по голямата си част служебно създаваните технически решения 1948- 1993 г са източник на облаги  не за творчество, а поради заемания пост. Защото са началници на твореца. Написва на последния ред или изобщо не е включен. Роди псевдо автортвото, еднократното и други   "възнаграждения" ,  уродливи  явления, бариера за развитието, ставащо само с нови творчески технически решения.  Така в членките, тогава на СИВ. включая и България авторското свидетелство сложи своя отпечатък. Изолира ги изцяло от възможностите да се сравняват и ползуват от постиженията на цялото човечество. Твърди се пак тогава, за върхови постижения. Има върхове и върхове.  Едни над пейзажа, с десетки метри, други загадъчно минават Еверест. Докато изкачваме махленски баир, света покорява първенец, мерейки с единствената мярка на прогреса патента.  Предсказанията ,че капитализмът е”изпял песента си”,  ”агонизира”,не се сбъднаха.   Подцени се умението му, да ползува науката и техниката чрез световна патентна система за обновяване производството, осигуряване монопол на авангардни технологии, печалби , покриващи разходите за иновации  увеличаване капитала.

Интелектуалната собственост  ( ИС)  притежава качества, несравняеми с тези на материалната. Ако имате ябълка , къща,  кола, какво може да се направи с тях?  Да се консумира ябълката,  да се живее в къщата и да се возим  колата- от един човек или
малък кръг хора.  Материалната собственост се изхабява и става негодна за употреба. (ИС)  Книгата, инженерния проект, те се отпечатват в неограничено количество, ползвани от неограничен брой лица в неограничено време, като могат да се препечат
ват в неограничено количество, колкото пъти са нужни.  От един проект,се правят едновременно много фабрики по света с едни и същи предмети- самолети, обувки, перални- всичко. Те не се изхабяват. Подлежат на преправяне, допълване, актуализиране. Интелектуалната собственост не се изхабява, а се мултиплицира, толкова и така, че служи на хората и след смъртта на автора и. Ползува се от друг човек, за доразвиване, за човечеството с нова идея, повишаваща нивото на  ивилизацията.
Човекът има заложено, подсъзнателлно усещане за мисията си, да се издига със знания и умения по начин, който води до цивилизацията, която ще се разпростре в космоса го прави разпоредител
на вселената, налагащ добруване, хармония, музика и красота. И всичко това благодарение само и единствено на интелекта правещ нови продукти, които се материализират, подсказват нови проекти. Увеличава собствеността  на човечеството състояща се от проекти и реализация, растяща със скорост първо на алгебрично събиране (до 17 век), последваща геометрична такава  (до средата на 20 век) и вече започваща космична прогресня,с начало транзисторния компютър.
.Интелектуалната собственост не се изхабява,устоява на времето,пространството,
увеличава богатството ни,по несравним начин. За интелектуалната собственост Бърнард Шоу каза най точното нагледно равнение :  “Ако ти имаш ябълка,а аз една круша и ги разменим,ти ще имаш круша,
аз-ябълка. Ако аз имам идея, и ти имаш идея и ги разменим всеки от нас ще има по две идеи.”
Патентоват се не голи идеи, а обезпечените с технически решения. Затова всеки патент с описанието си е проект Още: в патентните ведомства патентни описан(с чертежи)са подредени в патентни библиотеки по принцип в съответствие с правила,
имаща и цифрово буквени кодове, съкращаващи времето за информиране
МПК-   (международната патентна система) е постигнато,благода рение хармонизирането на патентните закони от страните на ЕС, което е в сила и за българските потребители в Софийска патентна библиотека.  Всички издадени патенти,от която и да е страна и авторските свидетелства ,посочени по-горе, така подредени във всяка патентна библиотека ( чрез МПК) са едно огромно богатство на човечеството, отразяващо стъпките на прогреса в последни
те, откакто има патентни закони години на света. Дават възможност за техническо сътрудничествоза преодоляване теническа изостаналост. Във всяка окръжна библиотека,могат да се намерят Патентните бюлетини на България, а в патентната Библиотека в София, такива на всички страни в света и за секунди може да провери посветения на правилата на МПК,има ли изобретения в определена област.


Тагове:   най,   казва,   социализма,


Гласувай:
0
01. flyco - ...
12.03.2009 21:09
Генна модификация на една фуражна трева - с цел да се получи повече фуражен белтък от по-малко площ. 20 години целенасочен труд и най-накрая устойчив резултат. Ученият вдига глава и очаква ръкопляскания от спасените фермери, но защо ги няма овациите, защо ги няма фермерите... и виж ти, толкова много пустееща земя...
цитирай
2. zaw12929 - Защо не се предлаага продукта?! Аз се отнесох до БАН и никакъв отговор.
12.03.2009 21:41
Те още са на вълна комунизъм!
Защото и учените ги няма. Те , нашите учени са затворени, както преди. А за тревите и пасищата има кабинетни постановки, които стават за Европа, но не и за днешното българско село. Там сега животновъдството едно, че е преходно- има домашни стопанства, каквито Европа няма, така и набляга и на козите, каквито там, ако има са във ферми, а у нас , по 5-6 бр, в домакинство
В ссравнениие с 1989 г бгоя животни са намалени 4-5 пъти. Особено последните 2-3 години на суша, увеличение зобта от 15-20 на 60-90 ст, килограм при замразени изкупни цени на мляко и месо животните се колят поголовно.
За последните 10 години заплати пенсии се удвоиха, а мляко, се изкупува все на 25-30 стотинки. Трябва държавен контрол, а не глупави опозиционни доноси, съсипващи селото. лишени от евросубсидии, Селото заложник на амбициите за власр! Не училища. Села се затварят
цитирай
3. анонимен - Няма нужда
01.03.2010 23:49
ГМО да си го сеят в пустинята или на Марс да има какво да ядат. Ние тук не сме толкова закъсали, че да се превръщаме в мутанти. Пустеещи земи, повече природа, екстра.
цитирай
4. анонимен - Няма нужда
01.03.2010 23:53
Държавен контрол!? Хаха, комунизма се завръща. Язък за оплюването му. Ура! Да живей, живей труда.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 12181480
Постинги: 5480
Коментари: 12603
Гласове: 62863
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930