Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.08.2014 21:23 - Енергийната ефективност на ЕС до 2020
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 688 Коментари: 0 Гласове:
6

Последна промяна: 03.08.2014 23:43          В новия програмен период за политиката на сближаване на ЕС фокусът ще бъде енергийната ефективност, заетостта , конкурентоспособността на малките и средни предприятия и иновациите, съобщава на сайта си Европейската комисия.

Според изчисленията за периода 2014-2020 година около 38 млрд. евро ще бъдат представени под формата на инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. За сравнение в предишния програмен период за такива дейности са били изразходвани 16,6 млрд. евро.

За повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия ще бъдат отпуснати 33 млрд. евро, а само по линия на Европейския социален фонд и за инициативата за младежка заетост ще бъдат инвестирани 80 млрд. евро за развитие на човешкия капитал.

Припомняме, че целта на политиката за икономическо и социално сближаване на ЕС е да ограничи различията в отделните региони от общността и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж.

За осъществяването на тези амбициозни планове са създадени специални финансови инструменти, най-важни от които са структурните фондове и Кохезионният фонд, от които идва и финансирането по оперативните програми.

Анализът на ЕК показа, че в периода 2007-2013 година предприетите мерки по политиката на сближаване са довели до намаляване на различията и са спомогнали за откриване на повече от 600 хил. работни места в общността. Подпомогнати са 80 хил. нови предприятия. На 5 милиона граждани е бил предоставен достъп до високоскоростен интернет, а на 3,3 милиона — подобрено доставянето на питейна вода, отбелязва още ЕК. 

Освен това в търсенето на работа са били подпомогнати 5,7 милиона души, а други 8,6 милиона — в получаването на квалификация.

Енергия за децата: "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

image

 
Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"

  
  • Изграждане на хранителни навици
  • Осигурява равни възможности
  • Подпомага социалното сближаване
    Подробности:
Подробности: http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&catid=6&name=tseli-na-shemata


  Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
Кандидатстване
1. Необходими документи при кандидатстване за Схемата   От 15 август до 20 септември  във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” се приемат заявления за подпомагане по схемата „Училищен плод” на ЕС.
            image
      
  Размерът на финансовата помощ на дете за доставка на плодове и зеленчуци за учебна година по схема „Училищен плод” е 27,29 лв., а стойността на порция за дете – 0,68 лева (без ДДС). ДФ „Земеделие” ще изплаща финансова помощ за извършени  от  Европейско финансиране - 1 446 100,00 € (2 828 282,38 лева), което е 75% от     общия бюджет на схемата.   Националното съфинансиране - 482 033,33 € (942 760,79 лева)    
  Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.
 
   Специфичните цели на схемата са
да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци,
да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата,
да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни.

Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване.
 
   Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.image

image

  

На заявителите, получили Акт за одобрение по схема „Училищен плод” и подписали Декларация за задължение по схема „Училищен плод”, но непредставили графици за доставка до 7 септември (вкл.) се издава Уведомително писмо за прекратяване на одобрение.

Заявки за плащане се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „ПСМП” в срок от 1-во до 10-то число на месеца, следващ отчетният период (отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля три месеца). Първата Заявка за плащане се подава от 1-ви до 10-ти ноември и обхваща периода от 15 септември до 31 октомври. Заявка за плащане се представя на хартиен и електронен носител.

Всяка заявка за плащане се придружава от следните документи:

1. Изрично писмено, нотариално заверено пълномощно в оригинал или заповед от кандидата за лицето, упълномощено да подаде документите (ако е приложимо);

2. Месечни отчетни карти на учебните заведения, на които са доставени плодове и зеленчуци (по образец).

Броят на месечните отчетни карти, трябва да отговаря на броя на учебните заведения, които представлява съответния заявител. Те се попълват, подписват и подпечатват от директорите на съответните учебни заведения, за всеки от месеците, през които са извършвани доставки. Всички заявители представят на хартиен носител и в електронен вариант (xls) месечна отчетна карта, за всеки от месеците, в които е имало доставки. Месечната отчетна карта се попълва толкова на брой пъти, колкото е броят на представляваните от заявителя учебни заведения. Всеки един WORKSHEET в Excel се обозначава с наименованието и кода на съответното учебно заведение. Пример: ако кода на учебното заведение е 253623, а неговото наименование е „Св. св. Кирил и Методи“ – номерирането на WORKSHEET става по следния начин; името на заявителя_кода на учебното заведение (Kiril i Metodi_253623)

3. Копие от сертификатите за съответствие на качеството за доставените плодове и зеленчуци, съгласно Регламент (ЕО) на Комисията № 1580/2007;

4. Копие от удостоверение за регистрация на обект за производство или за търговия с храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаденото от РИОКОЗ за пакетираните продукти от Приложение №3 на Наредба за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод;

5. Всички заявители прилагат заверени „Вярно с оригинала“ копия на първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупените плодове и зеленчуци през периода, за който се иска плащането /фактура, платежно нареждане/;

6. Всички заявители представят приемо-предавателен протокол за действително доставени количества /по образец на РА/, заверен от директора на учебното заведение и доставчика.

Приемо-предавателен протокол се попълва за всяка една от доставките на пресни плодове и зеленчуци в три екземпляра (оригинали) – един за доставчика, един за приемника и един за РА. Броят на приемо-предавателните протоколи трябва да отговаря на броят на извършените доставки във всеки от месеците.

7. Копие на справка от счетоводните записи – извадка от дневник за покупки, удостоверяващ заприходяването на фактурите;

Участниците в схема „Училищен плод” могат да се свържат с инспекторите по контрол на качеството на телефоните на Областни дирекции “Земеделие”: http://www.mzh.government.bg/article.aspx?lmid=532&id=532&lang=1

  • Месечна отчетна карта на присъстващите деца (по образец) – отвори документа
  • Приемо-предавателен протокол за доставени количества плодове и зеленчуци (по образец) – отвори документа

Забележка:

В декларацията се попълва броя деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).

Гласувай:
6
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 11967890
Постинги: 5405
Коментари: 12357
Гласове: 62146
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930