Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.08.2009 13:50 - Първа част
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 1921 Коментари: 2 Гласове:
1От Аристотел чрез Коперник до модрената   епоха 1.Целенасочено от познание към наука Въпреки че, Църковен събор в Париж(1209) забранява на монаси да четат природонаучни съчинения, защото са грешни. Модерната епоха- са последните 4 века от историята на човечеството, белязани с превръщане  познанията в наука. Ускорено откриване на нови и нови природни закони. Прилане в практиката иницииране нови открития и решения. И се свързват със закона с държавата така, че заемат водеща позиция в ускорено изграждане на съвременната цивилизация. Началото на днешната модерна наука е свързано с отричане "стария свят" от "новия свят".        На всеки етап от сменящата се цивилизация, хората имат своя картина за вселената, фиософия, обяснение на явленията, правдоподобно за времето си. И всяка епоха има своите достижения, които тухла по тухла градят зданието на човешкото познание, на науката. Отречени, заменени, едни обяснения, дават смисъл, начало на други съждения, дискусии и открития. Остават имената на Аристотел Коперник, Галилей,на миналото, като първи звезди, запалени на небосклона на науката, а днес, броят им е съизмерим с броя на видимата част от звездите в млечния път. 2. Геоцентъра на Аристотел   Земята заема центъра, на света, според Аристотел поради което вселената му е наречена геоцентрична. Управлява се от четири елемента-въздух,земя, вода и огън. Приема, че някой е дал тласък, първоначално движение на небесните тела и оттогава те се движат ритмично и равномерно без промени, по кръгови орбити, а на Земята всяко нещо заема естественото си место-пушека се издига нагоре, камъка и водата падат към центъра на земята. Три века преди новата ера Аристотел пита : „Щом всяко нещо в природата се стреми да заеме естественото си място, тогава светът сигурно има цел и каква е тя?!   Въпросите на учените са винаги към човечеството. Получават отговори , макар и в някоя от следващите епохи. Което се опитвам сега да направя и аз на този въпрос: за целта на развитие на човечеството излагам отговора,като сочейки най очевидните природни доказателства. Човек е неделима част на вселената, поставен днес на Земята от Бог; поради развитие на материята;?! Няма доказан отговор. Всичко по ред И когато му дойде времето, всеки въпрос получава отговор. Цивилизацията е едно от средствата за решаване на целта, която има природата. Като я изгражда и променя човекът трупа нови и нови познания за света, вселената. Стъпка по стъпка разширява обсега си на действи и без да знае целта на света я изпълнява Майка не знае,не усеща, че в утробата и се е оплодило яйце. Което расте по силата на природните закони на тялото се ражда, и нежелано от душата и.Един дар божи,нов живот, същество, което без да може да общува с думи ни мобилизира с грижи и обич за отглеждане и превръщане в човек. Природата знае  всички отговори. Тя не лъже и не се ръководи от едни или други философии. Подчинява се на природните закони. Теорията на Аристотел има верни неща, като това, телата на вселената се движат по орбити и грешни, като това, че Земята е център на вселената. За времето си е най добре измисленото обяснение.   Така се казва днес и за демокрацията. Но откривателския Дух на човека не спира. Той търси и намира един по един отговорите. Подлага всичко на съмнение и продължава да търси. Гигантска щафета, почнала в знайно време- модерната епоха се ускори предаването на знания и умения, нарастващи със сила, не на аритметична, не на геометрична, а на една нова, сферична прогресия, където всяко откритие инициира неизбриими подобрения на всичко за всички, довежда до космични по същество резултати.        Всяко нещо има начало и край. За една пръчка можем да кажем,че има две начала или два края. Ако отчупим, пак ще си остане с два края.Ще се промени само дължината. Все по къси стават срокове, периоди менящи представите за света. Човечеството отчупва все по вече от списъка на неразгаданото , от една сфера земята (космоса!) и незнанието намалява. Много по вече да се науччи като познание и умение предстои! Някои крайща се преливат в много нови начала. От опита и знания и осъзнаването, че трябва да се предават не само от родители на деца,   3. Свтът основава школи за обучение. В модерната епоха те стават все по вече,, а знанията , все по актуални, по приложими в практиката и развитието на науката.   Как светът открива писменост и учебните си центрове в напредващия свят 3000 г.пр.н.е Египет център обучение 900 г.пр.н.е финикийска писменост 800 г.пр.н.е Китай библиотека 200 г.н.е Рим училище 400 г.н.е   Висши ума Китай,    Тибет, Корея, Япония , 890 г.н.е Преславската школа 961 г.н.е   Кодова арабски уния 1119 г.н.е университета в Салерно 1167 г.н.е университета в Болоня 1210 г.н.е .университета вОксфорд 1222 г.н.е университета вКембридж 1224 г.н.е университета в Падуа 1357 г.н.е университета в Виена 1364 г.н.е университета в Краков 1365 г.н.е университета във Велиико Търново 1457 г.н.е университета в Фрайбург 1460 г.н.е университета в Базел 1666 г.н.е академия в Париж 1667 г.н.е академия в Германия 1699 г.н.е висше .училище вМосква 1724 г.н.е академия в Петербург 1737 г.н.е техническо учлище Чехия 1780 г.н.е академията в Бостън 1794 г.н.е техническо училище Париж 1810 г.н.е университета Хумболт-Берлин 1842 г.н.е академия във Финандия 1842 г.н.е науч,др-во Сърбия 1850 г.н.е академия в Холандия 1860 г.н.е университета в Загреб 1863 г.н.е академия в САЩ 1863 Парижка патентна конвенция  1869 г.н.е книж,др-во България 1878 г.н.е университета в Стогхолм 1888 г.н.е университета в София 1889 г.н.е академия в Чехия 1936 г.н.е университета в Свищов 1954 г.н.е технически университет Русе Аристотел живее в трети век преди новата ера. Ученик е на Платон и учител на Александър Македонски,но не е това причината, да стои векове на небосклона,като учен с голяма величина.Той пръв създава философска теория с която, като обеснява устроистството на вселената, дава най задоволителни отговори на въпросите,искани от хората. Непоклатима необорима изключително дълго време. 4. Вселената на Коперник  Едва Коперник и Галилей през средновековието, подложени на инквизицията на църквата, доказват действащата и днес хелиоцентрична теория за устройство на вселената, при която слънцето е център но само на нашата планетна система. Тук нямам цел да разглеждам теориите за света, развитието на философиите за познанието му. невъзможността наведнъж да се види и обясни точно видяното. Познанието на човечеството също нараства, като жив организъм и дава плодове-нова цивилизация!  В късното средновековие започват гигантски промени, раждат модерна епоха с "новата държава", "новия социален ред” , които предефинират основни философски въпроси и методи на социалните науки. За "модерна наука" можем да говорим от епохата, чиито граници са белязани от имената на Коперник (1473-1543) и Нютон (1642-1727). Коперник първо разбива строгата йерархия на съществата, водеща от животните към хората до Бога. От земята, до вселената. Сочи, че Земята не е център на Вселената, и в новия безкраен свят дори слънцето не може да бъде център на каквото и да било, освен на няколко малки планети. Втората стъпка, инспирирана от Коперник е преоткриването на античната доктрина за атомния строеж на вселената Така Коперник разруши представата за земната уникалност, отхвърли разликата между земно и божествено.   Галилей изобретява микроскопа и телескопа, Като погледнали небето хората видели не Божества, а звезди и планети. В Коперниковата слънчева система се настанили атомите , а науката взела превес над религиите. Въпреки, че в 1616 година пред инквизиция на църквата Коперник се отказва от хипотезата си,тя се утвърждава и променя неузнаваемо света.Защото знаови открития и изобретения са вече притежание на човечеството Гутемберг изобретява печатните букви 1400-1468; Англия пуска поща с дилижанс 1603; Основана държавната библиотека Берлин 1661 ; Основано Кралското научно дружество Лондон 1662; В Париж излиза Journal de Scavans 1665; Основана Академия на науките Париж 1666; Основана астронмическа обсервтория Париж 1666; Основана Националната Академия на Германия в Хале 1670 Основана обсерваторията в     1675 г Гринуич Изобретен котел под налягане 1681                Нютонова механика 1687  5. термина   "наука" в модерната епоха Коперник оспори теорията на Атистотел, съществувала от трети век преди Христа до началото на XVII век- цели   двадесет столетия. Разби йерархия на съществата, водеща от животните към хората и небесните същества до Бога. Доказа “Не само че Земята не е център на Вселената, но в новия безкраен свят дори слънцето не може да бъде център на каквото и да било, освен на няколко малки планети. Джордано Бруно (1548-1600), става един от ранните мъченици на Новата наука. Втората стъпка, не така драматична като тази, инспирирана от Коперник -често незабелязвана, е преоткриването на античната атомистична доктрина. Коперник разруши представата за земната уникалност, отхвърли разли между земно и божествено.   Галилей изобретява микроскопа и телескопа, Като погледнали небето хората видели не Божества, а звезди и планети. В Коперниковата слънчева система се настанили атомите , а науката взела превес над религиите,те отварят пътя за търсенето на онези математически закони, които управляват механичните движения и взаимодействия на частиците. Тази програма има две големи части. Към първостепенния проблем за откриването на законите се добавя въпросът за тяхното приложение при обясняването на "богатия поток на сетивния опит". Това е стремеж - както при Хобс (1588-1679) - да се създаде "социална физика", нова наука за обществото. Щом новооткрити закони са приложими спрямо новата космология и новата физика - спрямо "философията на природата" - защо те да не могат да се приложат със същия успех и спрямо "моралната философия"? Крайният резултат-"Векът на Разума", идеята, че великата цел на човешките усилия е откриването на това, което е едновременно естествено и разумно във всички сфери на действителността; отстраняването на заблудите на ирационализма   Имайки пред вид тези важни факти, ще се обърнем към темата за "развода" между новата "наука" с отричане на старата "метафизика" за предоставяща необходимия "фундамент" за най-новата "наука".Гласувай:
1
01. begetron426 - Законите на Природата ги създава...
27.08.2009 14:40
Законите на Природата ги създава неразумната еволюция чрез единствения велик закон: доброто да ражда и зло, а злото да ражда и добро. Разумът е призван да ги открива, а като поумнее да започне да ги предвижда и да ги управлява, но ще бъде прекалено глупав един разум, ако не се възползва от това за своето усъвършенстване, в което е великия смисъл не само за разума, но и за самото съществуване и развитие. Поздрав!!!
цитирай
2. vladov2007 - Развитието е неизбежно! Щом всеки ...
27.08.2009 20:12
Развитието е неизбежно! Щом всеки се развива, сумата от това е непредсказуема, като...цунами, което помита старото дава път на прогреса, който не спира на държавните граници.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 11832128
Постинги: 5378
Коментари: 12228
Гласове: 61767
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31