Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.07.2015 21:05 - Намира се в интернет Наредба за... засяване коноп или марихуана ...Здравето на хората или коз в ръцете на полицията за глоби??!!
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 1646 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 20.07.2015 14:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
КАКВО Е ТОВА?!
1. ВЛАСТТА ЗНАЕ ЛИ КАКВО НЕ ЗНАЕ?! В сила ли е този норматив
2.
    26.06.2014 г. - Най-големият сайт за видеосподеляне в България. ... Червенков - притежаващ първия лиценз за отглеждане на индустриален коноп ...
и ето нормата :


  ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИСА)     НОРМАТИВНА УРЕДБА:  – Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак; – Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.   ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  Министерството на земеделието и храните   ВСЯКА ГОДИНА ДО 10 ЯНУАРИ ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ НА ГИШЕ „АДМИНИСТРАТИВНО И ДЕЛОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО:  Заявление  по образец  и: – документ за регистрация като семепроизводител и/или документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция, издаден от областните дирекции „Земеделие”; – документ за произхода и посевните качества на семената за посев, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; – анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, издадено от лаборатория, определена със заповед на министъра на земеделието и храните; – препис от съдебното решение и удостоверение за актуално състояние на регистрацията на семепроизводителите и производителите на земеделска продукция, които са регистрирани като търговци; – свидетелство за съдимост на физическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция и на физическите лица, включени в управителните органи на юридическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция; – документ от Националната следствена служба (Специализираната следствена служба), че срещу лицето няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер.   ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА   В СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ  НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: Разрешение или мотивиран отказ   СЛЕД КАТО ПОЛУЧИТЕ ВАШЕТО РАЗРЕШЕНИЕ, ВИЕ ТРЯБВА ЕЖЕГОДНО ДО 15 МАЙ ДА ПОДАВАТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СПРАВКА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНАТА СЕИТБА ПО СОРТОВЕ (ПО ОБРАЗЕЦ.)   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО.   ОТКАЗА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.        

 
Република България Министерство на земеделието и храните  
Приложение № 3 към чл. 16 от Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак ДО                                                                                                                                                                           МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ     ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за внос/износ на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол   от   І. Физическо лице – нетърговец Име ......................................................................................................................................................................, (трите имена) лична карта № ........................., издадена на ............................ от ................................, ЕГН ........................ адрес: гр./с. ................................................, община ......................................, област ...................................., ж.к./ул. .................................................................., № ....., бл. ....., вх. ...., ап. ....., тел. ....................................   II. Юридическо лице Фирма .................................................................................................................................................................. ф. дело № ..............................................., Окръжен съд .................................................................................... адрес: гр.(с.) ..............................................., община ......................................, област ...................................., телефон .......................................................   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Моля да ми бъде издадено разрешително за внос/износ на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол (ненужното се зачертава). Дата на вноса/износа ………………………………………………………………………………….   Предназначение на вноса/износа ……………………………………………………………………. Място на съхранение: гр. (с.) ……………………………………, община ………………………., област ……………………………………, телефон …………………………………… Произход на семената ………………………………………………………………………………... Количество семена по сортове ………………………………………………………………………     гр.(с.) …………………….                                                      Подпис: ……………………… Дата: ……………………..                                                  
 
 
Република България Министерство на земеделието и храните  
Приложение № 2 към чл. 8 от Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак     СПРАВКА за извършената сеитба на семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол   от   І. Физическо лице – нетърговец Име …………………………………………………………………………………, (трите имена) лична карта/личен паспорт серия ……, № …………………………, издаден(а) на ………………………………… от …………………………………………………………, ЕГН …………………………… адрес: гр. (с.) …………………………………………………………, община …………………………………………, област ………………………………, телефон …………………………..  Разрешително № …………………………. II. Юридическо лице Фирма …………………………………………………………………………………………….., ф. дело № ……………………………………, Окръжен съд ……………………………………………………………. адрес: гр. (с.) …………………………………………………………, община …………………………………………, област …………………………………………, Разрешително № ……………………………………………………… Засети площи гр./с. ………………………………, област ………………………………, община …………………………………..., местност ………………………….., № на масива ………………, № на парцела …………………., според ЕКАТТЕ засята площ ……………. дка, сорт на семето ……………………………………..., количество семе ………………, гр./с. ………………………………, област ………………………………, община …………………………………..., местност ………………………….., № на масива ………………, № на парцела …………………., според ЕКАТТЕ засята площ ……………. дка, сорт на семето ……………………………………..., количество семе ………………, гр./с. ………………………………, област ………………………………, община …………………………………..., местност ………………………….., № на масива ………………, № на парцела …………………., според ЕКАТТЕ засята площ ……………. дка, сорт на семето ……………………………………..., количество семе ………………, Общо количество семена, използвано за сеитба по сортове Сорт ………………………………………………………………            количество …………………………………., № на сем. документ ………………, в т. ч. от предходни години останало количество …………………………….., адрес на съхранение ……………………………………………………………………………………………………… Сорт ………………………………………………………………            количество …………………………………., № на сем. документ ………………, в т. ч. от предходни години останало количество …………………………….., адрес на съхранение ……………………………………………………………………………………………………… Сорт ………………………………………………………………            количество …………………………………., № на сем. документ ………………, в т. ч. от предходни години останало количество …………………………….., адрес на съхранение ………………………………………………………………………………………………………     гр.(с.) ……………………………                                                                                         Подпис:………………………. Дата: ……………………………                                                   

В Щатите и десетки други държави се създават нови закони, които облекчават употребяващите марихуана. Отделни градове и области, които имат повече свобода на самоуправление, на практика също декриминализираха или дори узакониха зеленото растение. Уругвай  е първата държава в света, легализирала със закон отглеждането, продажбата и употребата на марихуана.
Според регламента гражданите над 18-годишна възраст  могат да купуват до 40 грама марихуана в
лицензирани аптеки. Освен това частните лица ще имат право да отглеждат до шест растения в дома си. Позволено  става и създаването на специални клубове за марихуана. Те ще могат да имат между 15 и 45 членове, които ще имат правото да отглеждат общо до 99 растения. Законът позволява и употребата на тази лека дрога по медицинско предписание.

Какво е точно положението в България?! Разрешено е производството на конопено семе, както и неговата продажба на дребно и едро и износ, но в разрешителен режим. Конопеното семе не съдържа дрога и маслото от него не съдържа дрога, има в търговски обекто продажба на конопено семе, което е изключително полезна храна.

Откривани са конопени влакна в керамични изделия  за  периода на Каменната епоха. Ранната употреба на конопа включва влакна за дрехи, обувки, въжета и т.н. По природа конопът е „био”, тъй като не се нуждае от торове, химикали и пестициди.  Расте навсякъде на планетата. Консумацията на коноп има дълга история. Семената  са здравословна храна- много богати на хранителни вещества: мастни киселини тип омега, аминокиселини и минерали. Много по лечен начин за профилактика , внесто с хапчета за нормално кръвообращение.

Коноп и THC . Предназначените за ежедневна употреба сортове са селектирани така, че да не съдържат от психоактивното вещество THC (на което дължи ефекта си марихуаната).Растението има общо три големи подвида:  Cannabis sativa, Cannabis indica и Cannabis Ruderalis.Конопените семена и конопеното олио/масло не съдържат THC по две причини:- Добиват се от индустриален коноп. ТHC се съдържа в листата, а не в семената и извличаното от тях масло.

Сътав конопеното семе:65% протеин,  35% мазнини, като 80% са есенциални (незаменими) мастни киселини – линолеинова киселина (ЛК/LA, 50-70%), алфа-линолеинова киселина (АЛК/ALA, 15–25%) и гама-линолеинова киселина (ГЛК/GLA, 1–6%) Този състав е в идеални съотношения за човешкото хранене.  Протеиновото съдържание е във вид на глобулин едестин, който може да се усвоява от тялото в суров вид. За сравнение – соевите зърна трябва да се сготвят или покълнат, преди да може да се ядат.Слънчогледовите могат да се приемат сурови и печени. Конопената мазнина се - усвоява  лесно има още и  страхотен ефект върху кожата и косата, защото ги подхранва на клетъчно ниво. Дава вътрешно здраве, дълголетие и красота.                                                                                                        Приложение:Конопът е идеалната  здравословна храна  за  спиране заболяванията, които ни нареждат на първите места по смъртност от болести на кръвообращението , за спортисти., като добър източник на калций, желязо, витамин Е и по-малко фосфор, магнезий, цинк, мед и манган. Не съдържат глутен, казеин и галактоза- лесно усвоима храна.                                                                                                                  Начин Начин на употреба:• Конопените семена могат да се консумират сурови. Интересен факт е, че в китайските кина се продават печени семена от коноп. От накиснати конопени семена може да си направите вкусна напитка, подобна на мляко.
• Подходящ начин за приемане е добавянето им към смутита. Дори бихте могли да смесите с блендер/шейкър шепа конопени семена (цели или лющени) с плод или сок по ваш вкус.
• Пресните листа може да се ядат и на салата. Някои производители обработват конопените семена и предлагат ценни конопени продукти като олио, лющени семена, брашно.
• Конопеното олио (олио от конопени семена) може да се консумира ежедневно без да се създаде дисбаланс на есенциалните мастни киселини. Тъй като конопените семена съдържат ненаситени мазнини, олиото може бързо да граняса. Затова е необходимо да се съхранява в тъмно-оцветени бутилки или да му се добавят консерванти. Освен това, конопеното олио не е подходящо за пържене, защото ненаситените мазнини се преобразуват при висока температура. По хранителните си качества студено пресованото конопено олио превъзхожда зехтина, затова е добре да го използваме в салати, смутита и други храни, които не включват пържене. Готвенето на каквато и да е мазнина понижава хранителната ѝ стойност и може да превърне полезните мастни киселини в не толкова добри вещества.                                                                                                   Белени конопени семена, био земеделие, произход: Румъния Сертификат: UK5 БИО сертификат от Soil Association - Англия  34.60 лв/ 1кг   59.95 лв/ 2кг

 Здравето на хората или коз в ръцете на полицията за глоби

Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 12445388
Постинги: 5515
Коментари: 12732
Гласове: 63835
Архив
Календар
«  Януари, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31